• Firma Skarmed sp. z o.o. 

  • INZ sp. z o.o. Instytut Narządów Zmysłów